ROBOTY ZIEMNE, DROGI I KOLEJ


 • Modernizacja i remonty infrastruktury kolejowej
 • Kompleksowa przebudowa i rozbudowa przejazdów
 • Naprawa i konserwacja torów i rozjazdów
 • Montaż nawierzchni kolejowej w tym płyt CBP
 • Modernizacja stacji kolejowych
 • Rozbiórka dworców kolejowych, wiat peronowych oraz nastawni
 • Wykonywanie przepustów pod drogami na przejazdach kolejowych
 • Wykonanie umocnień rowów przy przepustach drogowych
 • Montaż liniowych odwodnień oraz roboty budowlane drogowe w rejonie przejazdów kolejowych
 • Wykonanie warstw wiążących , ścieralnych oraz oczyszczania i skrapiania warstw konstrukcyjnych


 • Rozbiórka i budowa nasypów kolejowych
 • Wykonywanie robót w zakresie odwodnienia układu torowego
 • Wykonanie zbiorników wodnych
 • Wykonanie wszelkich robót ziemnych
 • Sprzedaż materiałów kolejowych, podkłady kolejowe, szyny kolejowe, akcesoria kolejowe, automatyka kolejowa
 

USŁUGI SPRZĘTEM SPECJALISTYCZNYM

Polkol jest firmą dewelopersko-realizacyjną zdolną podjąć niemalże każdą inwestycję.


Organizujemy i realizujemy procesy inwestycyjne na rynku nieruchomości i infrastruktury.
Usługi sprzętem:
 • dźwigami,
 • specjalistycznym sprzętem budowlanym,
 • specjalistycznym sprzętem kolejowym,
 • sprzętem rolniczym.

Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych.
Przygotowanie terenów pod budowę.

 

BUDOWNICTWO KUBATUROWE

BUDOWNICTWO KUBATUROWE


Budownictwo kubaturowe obejmuje kompleksowe wykonawstwo obiektów użyteczności publicznej (np. szkoły, urzędy), inwestycji dla biznesu (np. centra handlowe, sklepy, biurowce, hotele, hale sportowe, itp.) oraz budynków mieszkalnych. Realizujemy zarówno samodzielne obiekty kubaturowe, jak również całą niezbędną infrastrukturę techniczną oraz drogową.

Nasze ostatnie inwestycje:

 • budowa - Biedronka Małomice, ul. Małynicza 5, Małomice, woj. lubuskie
 • budowa - Biedronka Łagów, ul. Fryderyka Chopina 2 A Łagów, woj. lubuskie
 • budowa - Biedronka Pszczew, ul Sikorskiego 22, Pszczew, woj. lubuskie
 • budowa - Wielofunkcyjna hala sportowa w Folwarku Pszczew, ul. Stefana Batorego 11, Pszczew, woj. lubuskie
 • rewitalizacja starego budynku gorzelni w Pszczewie, ul. Stefana Batorego 11, Pszczew, woj. lubuskie
 • przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku gospodarczego (dawnej stajni) oraz przebudowa spichlerza wraz ze zmianą sposobu użytkowania w/w budynków na bazę noclegową i gastronomiczną gospodarstwa - Folwark Pszczew, ul. Stefana Batorego 11 , Pszczew, woj. lubuskie
 • budowa - Domek Rybaka, ul. Stefana Batorego 11, Folwark Pszczew, woj. lubuskie