PROFIL DZIAŁALNOŚCI


Polkol w swoich działaniach kładzie nacisk na wysoką jakość świadczonych usług, efektywność i optymalizację stosowanych rozwiązań. Pragniemy, aby nasze projekty pozytywnie wpływały na rozwój otoczenia.
Poszukujemy nowych wyzwań i doświadczeń. Nie boimy się ich, ponieważ mamy zespół, wiedzę i zasoby, dzięki którym możemy podołać nawet najtrudniejszym zadaniom.

Nasza Misja

Podstawowy zakres naszej działalności:


 • Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 • Doradztwo kontraktowe
 • Ogólnobudowlane i specjalistyczne roboty w zakresie budownictwa i prac inżynierii lądowej i wodnej
 • Roboty związane z budową dróg i autostrad

STRATEGIA


Firma Polkol świadczy usługi zarówno jako generalny wykonawca jak również na rzecz inwestorów. Naszym celem jest zdobycie pozycji lidera na rynku, na którym występuje bardzo duża konkurencja.

Działalność naszej firmy opieramy o naszą misję oraz wartości, którymi się kierujemy przy podejmowaniu wszelkich projektów. Dbamy, aby nasi Klienci dzięki naszemu doświadczeniu, rzetelności oraz otwartości na nowe rozwiązania i technologie, dostawali produkty najwyższej jakości. Współpracujemy z solidnymi Partnerami, którzy wspierają nas swoją wiedzą oraz innowacyjnymi rozwiązaniami i produktami.

Efektywne i skuteczne działania oraz dbałość o koszty przy gwarancji należytej jakości wykonanych prac zapewniają nam satysfakcję i zaufanie kolejnych Klientów i Partnerów biznesowych, wzmacniają naszą pozycję na rynku oraz gwarantują stały rozwój firmy.

Analizując ogólną koniunkturę i zachowanie się rynku budowlanego planujemy:
 • wdrażać nowoczesne technologie i produkty w celu podnoszenia jakości i konkurencyjności
 • udział w targach krajowych i zagranicznych w celu pozyskania nowych Klientów oraz wzmocnienia wizerunku marki na rynku
 • utrzymywać stały kontakt z inwestorami, z którymi firma współpracowała bądź aktualnie współpracuje
 • przeznaczyć znaczne środki na zwiększanie poziomu technicznego wyposażenia Spółki oraz podnoszenie kwalifikacji personelu
 • przeprowadzać systematyczne kampanie reklamowe w celu pozyskania nowych zleceń
 • przeprowadzać cykliczne szkolenia BHP co zapewni pracownikom bezpieczniejsze warunki pracy, a firmie pozwoli osiągnąć wyższą efektywność poprzez zmniejszenie ilości wypadków, a tym samym ilości straconych dni pracy
 • prowadzić wszelkie inwestycje ze szczególną dbałością o ochronę środowiska

WARTOŚCI


 • Dbamy o nasz wizerunek jako kompetentnego i wiarygodnego Partnera pracującego z poszanowaniem interesów naszych Klientów jak i własnych
 • Zapewniamy najwyższą jakość oraz terminowość realizowanych inwestycji poprzez stosowanie najlepszych rozwiązań organizacyjnych i technicznych
 • Dbamy o ciągły rozwój i doskonalenie zawodowe naszych pracowników, stale doskonalimy metody pracy i zachodzące procesy
 • Do każdego Klienta podchodzimy z należytym szacunkiem i poszukujemy rozwiązań zaspakajających jego oczekiwania będąc jednocześnie w zgodzie z przepisami prawa
 • Szczególny nacisk kładziemy na przestrzeganie zasad BHP mających na celu zapobieganie wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym
 • Dbamy o środowisko naturalne zapobiegając jego zanieczyszczeniom
 

DANE REJESTROWE

POLKOL Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
NIP: 5961746246
REGON: 081124377
KRS: 0000457315
SIEDZIBA: 66-330 Pszczew ul. Sikorskiego 22