RECYKLING KRUSZYWA KOLEJOWEGO


  • sortowanie zebranego kruszywa z toru
  • kruszenie kruszywa do frakcji 0,31 i pozyskanie do ponownego wbudowania
  • specjalna dobrana technologia dla produkcji kruszywa i wysoka wydajność i jakość świadczonych usług
 

KRUSZYWA

Firma Polkol prowadzi sprzedaż kruszyw posiadających stosowne aprobaty techniczne Instytutu Badań Technicznych TPA, spełniających wymogi jakości kruszyw przydatnych do budowy dróg, autostrad oraz obiektów mostowych.
W naszej ofercie posiadamy:
  • wapień,
  • kamień wapienny,
  • tłuczeń wapienny,
  • piaski niesortowane i sortowane o frakcjach 0-2, 2-8, 8-16; ponadgabaryt,
  • pospółka,
  • gruzobeton recyklingowy,
  • kruszywa mieszane.