USŁUGI SPRZĘTEM SPECJALISTYCZNYM

 

KRUSZYWA

Firma Polkol prowadzi sprzedaż kruszyw posiadających stosowne aprobaty techniczne Instytutu Badań Technicznych TPA, spełniających wymogi jakości kruszyw przydatnych do budowy dróg, autostrad oraz obiektów mostowych.
W naszej ofercie posiadamy:
 • wapień,
 • kamień wapienny,
 • tłuczeń wapienny,
 • piaski niesortowane i sortowane o frakcjach 0-2, 2-8, 8-16; ponadgabaryt,
 • pospółka,
 • gruzobeton recyklingowy,
 • kruszywa mieszane.

WYNAJEM SIŁ WŁASNYCH


Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych.
Działalność związana z udostępnieniem pracowników.

Sprzedaż hurtowa:

 • drewna,
 • materiałów budowlanych,
 • wyposażenia sanitarnego

ENERGETYKA


Świadczymy usługi z zakresu budowy, modernizacji oraz remontów:

 • sieci elektro-energetycznych,
 • sygnalizacji świetlnej sterowania ruchem drogowym,
 • systemów oświetlenia ulicznego,
 • sieci telekomunikacyjnych.

BUDOWNICTWO KUBATUROWE


Budownictwo kubaturowe obejmuje kompleksowe wykonawstwo obiektów użyteczności publicznej (np. szkoły, urzędy), inwestycji dla biznesu (np. centra handlowe, sklepy, biurowce, hotele, hale sportowe, itp.) oraz budynków mieszkalnych. Realizujemy zarówno samodzielne obiekty kubaturowe, jak również całą niezbędną infrastrukturę techniczną oraz drogową.

Nasze ostatnie inwestycje:

 • budowa - Biedronka Łagów ul. Fryderyka Chopina 2 A Łagów, woj. lubuskie
 • budowa - Biedronka Pszczew, ul Sikorskiego 22, Pszczew, woj. lubuskie
 • budowa - Wielofunkcyjna hala sportowa w Folwarku Pszczew, ul. Stefana Batorego 11, Pszczew, woj. lubuskie
 • rewitalizacja starego budynku gorzelni w Pszczewie, ul. Stefana Batorego 11, Pszczew, woj. lubuskie
 • przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku gospodarczego (dawnej stajni) oraz przebudowa spichlerza wraz ze zmianą sposobu użytkowania w/w budynków na bazę noclegową i gastronomiczną gospodarstwa - Folwark Pszczew, ul. Stefana Batorego 11 , Pszczew, woj. lubuskie
 • budowa - Domek Rybaka, ul. Stefana Batorego 11, Folwark Pszczew, woj. lubuskie

BUDOWA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ I DROGOWEJ


 • Modernizacja i remonty infrastruktury kolejowej
 • Kompleksowa przebudowa i rozbudowa przejazdów
 • Naprawa i konserwacja torów i rozjazdów
 • Montaż nawierzchni kolejowej w tym płyt CBP
 • Modernizacja stacji kolejowych
 • Rozbiórka dworców kolejowych, wiat peronowych oraz nastawni
 • Wykonywanie przepustów pod drogami na przejazdach kolejowych
 • Wykonanie umocnień rowów przy przepustach drogowych
 • Montaż liniowych odwodnień oraz roboty budowlane drogowe w rejonie przejazdów kolejowych
 • Wykonanie warstw wiążących , ścieralnych oraz oczyszczania i skrapiania warstw konstrukcyjnych
 • Rozbiórka nasypów:
  1. Wykonanie wykopów
  2. Układanie warstwy ochronnej
  3. Wykonanie nasypów
  4. Układanie geowłókniny i geokraty
  5. Doziarnianie warstw nasypowych – wzmocnienie nasypu
  6. Układanie warstwy tłucznia
  7. Wykonanie schodkowania skarp
 • Wykonywanie robót w zakresie odwodnienia układu torowego:
  1. Wykonanie nowych rowów
  2. Reprofilacja istniejących rowów
  3. Wyprofilowanie skarp i dna rowu z ułożeniem biowłókniny
  4. Humusowanie skarp rowów
 • Wykonanie zbiorników wodnych
 • Wykonanie wszelkich robót ziemnych
 • Sprzedaż materiałów kolejowych, podkłady kolejowe, szyny kolejowe, akcesoria kolejowe, automatyka kolejowa